AVIA Project
(Air Border Surveillance voor het volledig Belgisch grondgebied)
e-mail: DGA.LPA.Oostende@police.belgium.eu

Het Schengen akkoord (14 juni 1985)

Binnen de Schengengroep van inmiddels 26 landen is afgesproken om de onderlinge binnengrenzen geleidelijk af te schaffen en de grenscontrole te verleggen naar de buitengrenzen (Schengenbrochure NL).

In België zijn er aldus 13 (buiten) grensovergangen erkend als Schengen grensdoorlaatpost. Wie het Schengengebied wenst te betreden en/of terug te verlaten, dient via één van deze grensposten te passeren. Immers enkel deze doorgangen hebben een permanente politiebewaking

De Luchtvaartpolitie heeft als taak om de Schengen grenscontroles uit te voeren op de zes erkende grensdoorlaatposten die via de luchtgrenzen kunnen worden bereikt (visueel).

Avia project

Aangezien de Luchtvaartpolitie toezicht moet houden op een correcte naleving van het betreden of verlaten van het Schengengebied via de erkende luchthavengrenzen,  is het evident dat illegale grensoverschrijdingen niet getolereerd kunnen worden.

Met het Avia project beoogt de Luchtvaartpolitie Oostende om op de kleinere luchthavens die niet als Schengen doorlaatpost erkend zijn, alle gebeurlijke extra-Schengen bewegingen te verhinderen.

De overtreders worden opgespoord en aangeraden (texte fran├žaise) om de erkende grensposten te gebruiken. De overtreders riskeren een sanctie van minimaal 200 euro tot maximaal 3.750 euro.

Daarenboven riskeren de overtreders een gerechtelijke veroordeling of een administratieve boete vanwege het Directoraat Generaal van de Luchtvaart. Immers vormen deze overtredingen tevens een inbreuk op de AIC nr 3 van 14 NOV 2013 in bijlage
.

Het Avia project gebeurt in samenwerking met de collega's van de luchtvaartpolitie Bierset en met onze partners, waaronder de Dienst voor vreemdelingenzaken - DVZ (texte fran├žaise) van de FOD Binnenlandse Zaken, Belgocontrol en het Directoraat generaal van de Luchtvaart (DGLV).

avia.be
Vanaf 2010 tot en met 2012 wordt het avia project, met de ondersteuning van het Europese Fonds voor de Buitengrenzen, uitgebreid naar onze buurlanden.
Inderdaad het avia.be project loopt de komende jaren in samenwerking met de Franse Gendarmerie, de Franse Police aux Frontières (PAF), de Franse Douane, de Koninklijke Nederlandse Marechaussee en met de UK Kent Police.


Link naar Frontex

Buitengrenzenfonds (2007-2013)