Binnenkomstvoorwaarden
Betreden van het Schengengebied via België voor een verblijf van max 3 maanden op 6  - FOD Binnenl zaken

Visum nodig om naar België te komen  - FOD Buitenl zaken

Visumaanvraagformulier

Belgische erkende Schengen doorlaatposten