OOSTENDE
Verkeerstoezicht vóór de luchthaven te Oostende
Het recent aangepast verkeerscirculatieplan beoogt een betere organisatie van de verkeersafwikkeling vóór het hoofdgebouw van de luchthaven Oostende-Brugge.

Voor de volledige zone gelegen tussen het hoofdgebouw en de Nieuwpoortsesteenweg, geldt een algemene snelheidsbeperking van 30 Km/uur. Aldaar is tevens een algemeen stilstaan- en  parkeerverbod van toepassing.
Inmiddels is het vernieuwde plan in voege en voorzien van twee grote betaalparkings voor personenwagens (P1 & P2).
Er is ook een gratis parking voorzien voor het luchthavengebonden vrachtverkeer tegenover het benzinestation SHELL (mits het gebruik van een speciale dagpas, te bekomen bij de goederen afhandelaars (AVIAPARTNER)).

De betaalparkings (waarvoor heel democratische tarieven gelden), staan onder camerabewaking en worden op zeer regelmatige tijdstippen onderworpen aan preventieve politiepatrouilles. Niettemin raden wij de gebruikers aan om geen waardevolle voorwerpen zichtbaar in de wagens achter te laten en om de ramen en de deuren steeds goed af te sluiten. Daar is ook de parkingbetaalterminal voorzien.
De definitieve verkeersherinrichting is een feit (met o.a. een aparte rijstrook voor het busverkeer).
Vóór het hoofdgebouw is er een kiss- and ridezone. Deze dient om vliegtuigpassagiers in of uit te laten stappen; er is parkeerverbod van toepassing. Indien je langere tijd nodig hebt dien je je voertuig op een parking (bij voorkeur P1) te plaatsen.
Het eerste kwartier is gratis.Voor de mindervalide bestuurders zijn er, op de betaalparking vlak naast de betaalautomaat, speciale parkeerplaatsen voorbehouden.
Men mag niet parkeren op de rijstrook en de parkeerstrook voor de lijnbus en taxi's.
Inmiddels heeft de luchtvaartpolitie Oostende haar verkeerstoezicht verscherpt. Er wordt repressief opgetreden tegen de storende parkeerovertredingen. Snelheidscontroles worden evenmin uitgesloten.

Volgens de huidige wetgeving behoren de gewone parkeerovertredingen tot de overtredingen van de eerste graad en worden deze beboet met minimaal 55 euro. Sommige hinderlijke parkeerinbreuken behoren evenwel tot de tweede graad en worden met minimaal 110 euro beboet. Voor de snelheidsinbreuken gelden meestal nog hogere boetes.

Voor een goede gang van zaken en in eenieders belang, dringt de luchtvaartpolitie erop aan dat de verkeersreglementering correct wordt nageleefd.

Rij veilig !

Het bord (afbeelding invalidewagen) dat hangt aan het hoofdgebouw geeft u geen recht om aldaar te parkeren. Dit bord deelt enkel mede dat er op die plaats, in de vertrekhall, invalidenwagens gratis kunnen afgehaald worden. U parkeert uw voertuig op de voorziene plaatsen op de betaalparking en haalt een invalidenwagentje op.
Op de parking achter de omheining mogen luchthavengebruikers hun voertuig niet parkeren. Deze parking is enkel voorzien voor het luchthavenpersoneel die er werkzaam zijn. Ook hier kunnen boetes uitgeschreven worden. Er is dan ook effectieve controle. Voorbij dit hekken is het parkeren verboden.