De federale luchtvaartpolitie Oostende (LPAO)  is actief op zowel de internationale luchthaven van Oostende-Brugge (EBOS) als op de internationale luchthaven van Kortrijk-Wevelgem (EBKT).

Beide luchthavens zijn Europees erkende grensdoorlaatposten om het Schengengebied te betreden of te verlaten. LPAO bestaat uit 19 personeelsleden die in hoofdzaak instaan voor de Schengen grenscontrole van passagiers en bemanningen.

BELANGRIJK!!!
Vanaf 07/04/17 treedt het gewijzigde artikel 8.2 van de Schengengrenscode in werking.
Daardoor wordt elke reiziger die de Schengengrens overschrijdt
onderworpen aan een doorgedreven controle.
Laat je niet verrassen en zorg dat je in orde bent voor je naar de luchthaven komt. Sta je geseind (vb adreswijziging niet gedaan, rijbewijs niet binnengebracht voor een rijverbod, niet gereageerd op de uitnodigingen tot verhoor,....) dan word je door onze diensten staande gehouden en is er veel kans dat het vliegtuig zonder jou vertrekt. Dit oponthoud is voor eigen rekening en er is geen tussenkomst door een annulatieverzekering noch touroperator.

 
Daarnaast verzorgt LPAO op de beide luchthavens:

de basispolitiezorg (BPZ) dwz acteren van klachten en aangiftes, vaststellen van misdrijven, controle van de verplichte
     boordbescheiden van luchtvaartuigen, verkeerstoezicht, enz..

de gespecialiseerde politiezorg (GPZ) afgestemd op het nationaal veiligheidsplan (opsporen van drugs, bestrijden van
     mensenhandel / smokkel, witwaspraktijken, enz...)

de gespecialiseerde steun ten voordele van andere politiediensten inzake valse en vervalste  identiteitsdocumenten en inzake de
     luchtvaartregelgeving

Tenslotte probeert LPAO, conform de Schengen vereisten, door middel van het Avia project een adequate "Air Border Surveillance" voor het volledige Belgisch grondgebied te organiseren.

Deze site is niet enkel bedoeld om de Federale Luchtvaartpolitie Oostende bij het publiek een ruimere bekendheid te geven. Deze bevat tevens tal van nuttige gegevens ten behoeve van de vliegtuigpassagiers.

Ondermeer in de rubriek "Op reis met het vliegtuig" werden alle mogelijke items en links opgenomen die een antwoord kunnen bieden op alle denkbare vragen vanwege de reizigers. Zo kan men er ondermeer online een woningtoezicht door de lokale politie aanvragen tijdens de periodes van afwezigheid. Het item "Meteo" bevat de links naar de weerberichten van alle toeristische bestemmingen die de chartermaatschappijen vanuit de luchthaven Oostende-Brugge aandoen.

Uiteraard wordt er op de site tevens veel aandacht besteed aan de reis- en identiteitsdocumenten en is er een reisadvies voor alle niet-Europese bestemmingen terug te vinden.

In de rubriek "Nieuw" wordt geprobeerd om de actualiteit betreffende de relevante onderwerpen op de voet te volgen.

Verder kunnen ook de collega's van de lokale en de federale politie van dit medium gebruik maken om talrijke luchtvaartgebonden items te consulteren.

Deze website werd ontwikkeld door:
Pierre Verschaeve, Commissaris, op rust
Gewezen sectiechef Luchtvaartpolitie Oostende  Wevelgem
Welkom
Gegevens zijn overeenkomstig de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ( Wet van 08/12/92 ). Betrokkenen hebben ten allen tijde recht om de toelating tot publicatie in te trekken of om gepubliceerde gegevens te wijzigen.